Search

पाऊस
दूर पलीकडे दिसणारा डोंगर ,

अचानक नाहीसा झाला।


धुक्यामुळे कदाचित तो दिसेनासा झाला,

अन, पाऊसाचा एक टपोरा थेंब टपकन अंगावर पड़ला।


तुझ्या आठवणीत रमलेल्या मला ,

तो दिलासा देऊन गेला।


आपल्याच विश्वात हरवलेल्या मला,

तो चिंब भिजवून गेला।


© तेजस्विता खिडके

0 views

©2019 by Tejaswita Khidake.