Search

कुणाला काम करायचंय का काम ?इथं ज्याला त्याला पुढारी व्हायचंय,

निवडणुक लढवायची आहे आणि

सत्ता उपभोगायची आहे


कुणाला काम करायचंय का काम ?


इथं ज्याला त्याला नगरसेवक व्हायचंय,

मिरवणुक काढायची आहे आणि

फुशारकी मारायची आहे

कुणाला काम करायचंय का काम ?


इथं ज्याला त्याला नगराध्यक्ष व्हायचंय,

फसवणुक करायची आहे आणि

जनतेला लुबाडायचे आहे


कुणाला काम करायचंय का काम ?


इथं ज्याला त्याला आमदार व्हायचंय,

निधी पास करून घ्यायचा आहे आणि

डोंगर च्या डोंगर विकत घ्यायची आहे


कुणाला काम करायचंय का काम ?


इथं ज्याला त्याला खासदार व्हायचं आहे

संस्था काढायच्या आहेत आणि

आपले खिसे भरायचे आहे


कुणाला काम करायचंय का काम ?


इथं ज्याला त्याला पुढारी व्हायचंय,

निवडणुक लढवायची आहे आणि

सत्ता उपभोगायची आहे


कुणाला काम करायचंय का काम ?


© Tejaswita Khidake

0 views

©2019 by Tejaswita Khidake.