Search

कधी कधी नको वाटतं रे
हे असं, चोरून चोरून इंटरनेट वर तुझा फोटो बघणं,

अन् फोटो पाहता पाहता, हरवुन जाणं,

कधी कधी नको वाटतं रे .


हे असं, तुझं माझ्याशी नं बोलणं,

अन् माझीही तुझ्याशी बोलण्याची हिम्मत नं होणं,

कधी कधी नको वाटतं रे .


हे असं, ते आपले काँलेज मधले दिवस आठवणं,

अन् आपलं अजुनही अबोल, अव्यक्त राहणं,

कधी कधी नको वाटतं रे .


© तेजस्विता खिडके

0 views

©2019 by Tejaswita Khidake.